Jalostustoimikunta tiedottaa

DCM-tietokanta

Snautsereilla esiintyy perinnöllistä dilatoivaa kardiomyopatiaa. Se on sairaus, jossa sydänlihaksen etenevä rappeuma johtaa sydämen vasemman kammion laajentumiseen ja pumppausvoiman pettämiseen. Sairaus johtaa sydämen vajaatoimintaan ja koiran ennenaikaiseen menehtymiseen. Suomessa ei ole todettu montaa DCM sairastavaa koiraa, mutta pitääksemme rotumme terveyden tämän vakavan sairauden osalta hyvänä, haluamme ennaltaehkäisevästi reagoida tilanteeseen.

Snautserin dilatoiva kardiomyopatia (DCM) johtuu sairautta aiheuttavasta geenistä, joka periytyy autosomaalisesti ja resessiivisesti. Sairaus on esiintynyt pääosin nuorilla yksilöillä. Sairaan yksilön vanhempien on oltava geenin suhteen oireettomia heterotsygootteja. Mutaation suhteen homotsygoottinen yksilö sairastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että sairastuakseen koiran on saatava sama ns. viallinen geeni molemmilta vanhemmiltaan. Vaikka koira geenitestattaisiinkin geenimutaation kantajaksi, se ei voi itse sairastua tähän perinnölliseen tautiin eikä kuolla tähän. Kun yhdistetään kaksi oireetonta kantajaa, pentueessa on mahdollista ilmetä 25% sairaudelle alttiita, 50% oireettomia kantajia ja 25% geenimutaatiosta vapaita ei-kantajia.

Sairauteen on olemassa snautsereille geenitesti. Jalostustoimikunta on aiemmin kerännyt geenitestituloksia omaan tietokantaansa. Valitettavasti on ilmennyt, että kannassamme on tämän geenimutaatio kantajia. Suhtaudumme asiaan erityisellä vakavuudella, koska sairastuneet menehtyvät yleensä nuorella iällä hoidosta huolimatta. Jalostustoimikunta selvittää parhaillaan sairauden esiintyvyyttä ja kantajien määrää rodussamme Amerikassa ja muualla Euroopassa.

Jalostustoimikunta suosittaa, että jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan DCM:n osalta!

Kliinisesti terveitä geenimutaation kantajia voi käyttää harkiten jalostukseen, mutta tällöin yhdistelmän toinen osapuoli täytyy olla testattu DCM geenimutaation osalta vapaaksi. Kahta kantajaa ei saa yhdistää.

Jalostustoimikunta on nyt myös julkaissut kaikille jäsenille nähtäväksi tietokannan, johon koiran omistajat voivat lähettää koiransa DCM geenitestitulokset. Tietokanta löytyy kotisivuilta Jäsenille-osiosta. Lähettämällä sähköisen ilmoituksen tuloksesta, omistaja hyväksyy tuloksen julkaisun. Jalostustoimikunnalle voi edelleen lähettää tuloksen myös sähköpostilla jalostustoimikunnalle tiedoksi. Mikäli olet jo aiemmin ilmoittanut koirasi geenitestituloksen jalostustoimikunnalle, riittää että vahvistat sähköpostilla (snautserijalostus@gmail.com) julkaisuluvan. Sähköpostissa täytyy ehdottomasti mainita koira, jonka tulosta julkaisulupa koskee.

Jalostuspäivä 15.10.2022 Tampere

Vuoden 2022 jalostuspäivä järjestettiin Tampereella ABC Lahdesjärvellä. Paikan päälle oli 14 rodun kasvattajaa tai harrastajaa ja etäyhteydellä päivään osallistui 20 henkilöä. Kiitos kaikille runsaslukuisesta osallistumisesta jalostuspäivään.

Anneli Alfthan luennoi ansiokkaasti aiheesta ”Rotumääritelmä ja ulkomuodon merkitys kasvatustyöhön”.

Pentulistakriteerit päivitettiin ja ne astuvat voimaan 1.1.2023. Entisten kriteerien lisäksi päätettiin seuraavaa:

Pentueen emällä ja isällä on oltava virallinen kyynärniveldysplasialausunto. 1 ja 2 lausunnon saanutta koiraa voi käyttää 0-lausunnon saaneen koiran kanssa. 3-lausunnon saanut koira ei täytä pentuvälityksen ehtoja = ei käytetä jalostukseen. Ulkomailla asuvalta suositellaan kyynärniveldysplasiatutkimusta.

Suomen Snautserikerhon pentuvälitykseen pääsemiseksi vaaditaan astutusilmoitus jalostustoimikunnalle kaksi viikkoa ennen astutusta.

Lisäksi päätettiin luopua jalostustoimikunnan antamista urossuosituksista. Jalostustoimikunta antaa kuitenkin  edelleen neuvoa kasvattajan suunnittelemien yhdistelmien taustoista.

Jalostuspäivillä valittiin jalostustoimikunta vuodelle 2023: Anu Ala-Äijälä (pj), Tarja Tervonen (vpj), Petra Tiittanen (sihteeri), Martina Cittova-Kontu, Riikka Kärkkäinen, Kati Jokio. Lisäksi Eveliina Kammonen jatkaa jalostustoimikunnan ulkopuolisena kokoussihteerinä.

Jalostustoimikunnassa on paikka auki kuunteluoppilaalle. Hakemukset tulee tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä jalostustoimikunnan sähköpostiin.

=> Kokousmuistio kokonaisuudessaan:Jalostuspäivä 2022

Uusi JTO on hyväksytty Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa

=> JTO 2023-2027

Onko B-lomake unohtunut palauttaa? 

Muistin tueksi:
Kasvattaja ilmoittaa suunnittelemastaan yhdistelmästä sähköisellä astutusilmoituslomakkeella jalostustoimikunnalle joko ennen astutusta tai astutuksen tapahduttua. Tämän jälkeen jalostustoimikunta voi pentulistakriteerit täyttävät pentueet lisätä kerhon pentulistalle kasvattajan niin halutessa. Pentueet pysyvät listalle 9 viikkoa pentujen syntymästä, ellei kasvattaja pyydä poistamaan pentuetta listalta aiemmin, tai ano sille jatkoaikaa. Kasvattaja ilmoittaa pentueen syntymästä jalostustoimikunnalle (tieto päivittyy silloin myös pentulistalle) tai ilmoittaa myös sen, mikäli narttu jää jostain syystä tyhjäksi tai astutus ei onnistu. Pentulistalle ei voi laittaa ennen pentueen syntymää tietoa ”kaikki pennut varattu”. Jalostustoimikunta lähettää kasvattajalle kerhon pentupaketit pentujen synnyttyä.  Kasvattaja täyttää luovutusikäisistä pennuista sähköisen A-lomakkeen ja aikanaan pentueen tullessa 1-vuoden ikään sähköisen B-lomakkeen. Pennun kaupanteon yhteydessä on suositeltavaa käyttää päivitettyä kerhon kauppakirjan liitettä, jonka päivitetty versio löytyy nyt kerhon sivuilta. Kaikki sähköiset lomakkeethan löytyvät kerhon nettisivuilta Jäsenille-osiosta. 

KUOLINSYYN ILMOITTAMINEN JALOSTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Rakkaan ystävän menettäminen on äärettömän surullista ja tilanteen kohdatessa joskus äkillisestikin, voi surusta toipuminen viedä aikaa. Rodun jalostuksen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että mahdollisimman monen koiran kuolemasta ja siihen johtaneesta syystä ilmoitettaisiin tieto Kennelliittoon, joka tallentaa tiedon jalostustietojärjestelmään.

Viralliset terveystutkimustulokset sekä omistajan ilmoittama kuolinsyy ja -ikä ovat julkisia tietoja, jotka ovat näkyvissä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä (Koiranet). Tiedot auttavat myös kasvattajia suunnittelemaan mahdollisimman terveitä ja pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Tilastojen avulla voidaan seurata rodun yleisimpiä kuolinsyitä sekä tarttua toimeen, mikäli rodussa ilmenee jokin uusi, vakava sairaus.  Samalla saadaan tilastoa rodun keskimääräisestä eliniästä.  Näin ollen kuolinsyyn kirjaaminen auttaa rodun jalostusta siinä missä terveystutkimuksetkin.

Koiran omistaja voi ilmoittaa koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (Kennelliiton jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse (ei jäsenet). Kuolinsyy olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman kattavasti. Valitessasi esim. syyn “Lopetettu muun sairauden vuoksi”, Lisätieto-kohtaan olisi hyvä tarkentaa kuolinsyytä. Jos sairaus on diagnosoitu eläinlääkärin toimesta, diagnoosi on hyvä laittaa tiedoksi. Surun hetkellä on monesti vaikea ajatella asiaa, mutta varsinkin nuorella iällä äkillisesti menehtyneiden koirien ruumiinavaustutkimuksesta on rodun kannalta paljon hyötyä.

Omakoira-palvelussa ilmoitus tehdään valitsemalla Koirat-välilehti ja klikkaamalla aktiiviseksi kyseinen koira. Sen jälkeen klikataan linkkiä ”Merkitse kuolleeksi”, jonka jälkeen päästään syöttämään koiran kuolinaika ja -syy. Tietojen lisäämisen jälkeen sivu tulee tallentaa ”Tallenna”-painikkeella, näin tiedot päivittyvät välittömästi Jalostustietojärjestelmään.

Sähköpostilla tai kirjeellä tehty ilmoitus on vapaamuotoinen. Ilmoituksessa tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja -päivä sekä omistajan allekirjoitus. Voit käyttää myös tätä lomaketta (Word-ohjelmalla), josta löytyvät kuolinsyiden pääluokat sekä kuolinsyytä tarkentavat sairaudet ja viat.  Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse: Suomen Kennelliitto- Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta.

Jos jo edesmenneen koirasi kuolinaika ja -syy on vielä merkitsemättä jalostustietojärjestelmään, voit hyvin tehdä sen nyt vielä jälkikäteen. Jälkikäteen pääsee Omakoira-palvelussa myös antamaan lisätietoja kuolinsyystä, esimerkiksi avaustuloksen varmistuttua. Koiranomistajien ja -kasvattajien aktiivisuus palvelee koko rodun jalostusta.

Kiitos, että kannat kortesi kekoon rodun hyväksi!