Rotumääritelmä kuva

ROTUMÄÄRITELMÄ

Snautserin virallinen rotumääritelmä Kennelliiton sivulla

https://www.kennelliitto.fi/files/snautseri

Snautseri. Rotumääritelmän tulkintaohje