SUOMEN SNAUTSERIKERHO RY

Suomen Snautserikerho ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten snautserien jalostusta ja tunnetuksi tulemista, rodun kehittämistä ja rodun harrastajien yhteistoimintaa sekä tietojen vaihtoa.  Suomen Snautserikerho ry on perustettu vuonna 1997, silloisen Suomen Snautseri-Pinserikerhon (myöh. keskusjärjestö) kasvettua liian suureksi. Snautserikerho on toiminut snautserien rotujärjestönä vuodesta 2011 lähtien. Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa järjestämällä jalostuspäivän, tukemalla jäsenien kouluttautumista, järjestämällä erikoisnäyttelyn, luonnetestin, ulkomuototuomarien koulutuksen ja -kokeen sekä mahdollisuuksien mukaan lajikohtaisia koulutuksia.

Yhdistys myös julkaisee  Snautseri-lehteä neljä kertaa vuodessa.

Yhdistys seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen.